MKK: Poets and Poems

Sa Isang araw at Isang gabi
ni Jerome Tolentino

Sa isang araw, sa isang silid ng daan ako'y naglalakad,
naglalakad habang palingon-lingon sa kapaligiran.
Sa isang araw na ako'y naglalakad, mga taong napapansin
at mga taong nagpapapansin. Sa isang araw na paglalakbay,
pagod at uhaw aking niranas, walang inuman, walang upuan,
O sige wala na lahat.

Sa isang araw na aking pagtayo at paglalakad, may mga
napansin akong mga taong natutulog sa gilid ng kalsada at
namamalimos sa kalye, mga taong kapos sa pera, gamit
at mga kung anu-ano pa. Sa isang araw na paglingon-lingon,
mga taong hirap sa buhay at mga problema sa pera, sa 
mga taong nangungulila at nagtiya-tiyaga para lang magkapera.

Sa isang araw at sa isang gabi, mga taong nagnakaw,
pumapatay, at nangho-holdap, para lang may makain.
Sa isang araw at isang gabi, mga magulang na nagtitiis,
nagtya-tyaga at naghahagilap ng pera para mapakain
ang anak na gutom, na may mga kumukulong tyan, na
hindi kumakain ng tatlong beses sa isang araw... kaya...

...sa isang araw at isang gabi, kailangan nating harapin ang
mga problemang darating, hirap ng buhay na daranasin.
Kaya naniniwala ako sa kasabihan na...
"Pag may tiyaga, may nilaga"