Ang pag-aaral ay parang isang mahabang biyahe, ang sarap tulugan. -MKK

(O sige na! Ako na manggagaya ng posts sa Facebook!)