Panget ka!

Tula ng lalaki:
O, mahal kong nilalangit, nilalangaw pati puwit.
Kung sa ganda mo ako'y samba, sa utot mo ako'y tumba.
Kung sa langit ika'y tala, dito sa lupa ika'y tekla.
Buhok mong paalon-alon, kuto mo'y patalon-talon.
Mata mong maririkit, muta mo'y dikit-dikit.
Ilong mong matangos,sip0n mo'y umaag0s.
Ngipin mong pantay-pantay, hininga mo'y amoy patay.

Tula ng babae:
O, mahal kong nangangawit, tae mong nakalawit.
Kung sa gwapo mo ako'y samba, sa mukha mo ako'y.. ako'y.. umm...

Lalaki: Ano wala kang maisip? Wala, bobo ka!

Babae: Hindi ako bobo! Basta ang point ko dun panget ka! Kung sa gwapo mo ako'y samba, sa muha mo ako'y panget ka!