"Hindi ko hinahangad na ipagmalaki mo na ako'y sayo.
Ayoko ko lang naman na sa harap ng maraming tao, ganun mo na lang ako itanggi."

-Utot