Pang - asar 2

Bata: Pabili pong ubas
tindera: Wala kaming ubas

kinabukasan..

bata: Pabili nga pong ubas
tindera: Wala nga kaming ubas.. isa pang
tanung iiistepler ko na yang bibig mo

kinabukasan..

bata: May istepler kau?
Tindera: Wala bakit?
bata: Pabiling ubas