Ang pag-aaral ay parang isang mahabang biyahe, ang sarap tulugan -M.K.K.