Level Up Exp!

Isa sa pinagdedebatihan ngayon ang pagdaragdag ng dalawang taon sa basic education (elementaryo at hayskul) sa Pilipinas. Para daw ito sa dalawang bagay. Una, para mas maging handa ang mga nag-aaral para sa kolehiyo. Pangalawa, at mas higit na rason, ay para mas handa sa mundo ng pagtratrabaho ang mga nakatapos nito na hindi nagtuloy sa kolehiyo (sa anumang dahilan). Inilabas din ang mga datos na maraming maunlad na bansa na ang nagpatupad ng ganitong sistema. May isa pa akong nabasang pahayag na mayroong paaralan sa bansa na sumubok magdagdag ng isang taon sa hayskul na nakikita ng magandang resulta.

Naniniwala ako sa halaga ng edukasyon. Marahil dahil pinalaki ako ng aking mga magulang na bigyang halaga ito. At sa biyaya ng Diyos, nakatapos at nagkatrabaho. Matindi ang paniniwala ko na malaki ang kinalaman ng edukasyong nakuha ko sa pagkakatanggap ko sa trabaho at sa iba pang oportunidad na natamo sa buhay.

Naniniwala ako sa halaga ng edukasyon. Kahit pa sabihin ng iba na marami namang drop-out ang umasenso. Naging bilyonaryo pa kamo. Tulad ni Bill Gates ng Microsoft at Mark Zuckerberg ng kilalang Facebook. Pero kailangan nating tanggapin na hindi lahat ng drop-out umaasensong tulad nila. Dahil kung ganun e di sana wala na lang nag-aral sa paaralan. Baka sa sanlibong tumigil sa pag-aaral, isa lang doon ang aasenso. Kaya pasensya ka na lang kung naisip mong magdrop-out at nabilang ka sa siyamnaraan at siyamnapu't siyam. (At isa pa, naniniwala akong nagtuloy sa pag-aaral ang mga nag-drop-out kahit hindi pumasok sa paaralan kaya umasenso).

Naniniwala ako sa halaga ng edukasyon. Pero dapat ba talagang dagdagan ang taon ng pag-aaral?

Bakit hindi natin tingnan ang mga sumusunod?

1. Dahil sa naging trabaho ko dati (na hindi ko na ibibigay ang detalye), nalaman ko na sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa, marami ang nakakarating sa hayskul na hindi marunong bumasa o sumulat. At ang mas nakalulungkot na balita, mahigit sa 90% ng nasa Grade 6 ang hindi pumapasa sa High School Readiness Test (na ibinibigay para malaman kung maaaring magpatuloy ang mag-aaral sa hayskul). Dahil dito, nagkaroon ng 'Bridge Program' kung saan dinagdagan ng isang taon sa pagitan ng grade 6 at hayskul para sa mga mag-aaral na hindi pumasa sa test na ito. Pagdaragdag kaya ng dalawang taon ang solusyon sa problemang ganito?

2. Tanggap ng nakararami na magkaiba ang kalidad ng edukasyon sa mga pribado at pampublikong paaralan. (At maging ang mga gumagastos para sa pribadong paaralan, iba iba pa din ang kalidad. Mas mahal ang bayad, mas maganda daw ang kalidad). Hindi dahil sa mas binibigyang kong pansin ang nasa pribado dahil dapat naman talagang tuunan ng pansin ang mas nakararaming nasa pampubliko, ngunit di ko maiwasang isipin kung ano ang magiging epekto ng panukalang ito sa mga pumapasok sa de kalidad na pribadong mga paaralan. Hindi ba tatagal lang ang panahon bago sila maging produktibong mamamayan ng bansa?

3. Magastos ang hakbang na ito. Sulit naman kaya? Wala tayong sobrang pera. Marami pa nga tayong utang. Nararapat na gastusan at bigyan ng hustong budget ang edukasyon pero dito ba talaga natin dapat gugulin? Dapat yatang pag-isipang mabuti ang pagkakagastusan.

4. Pag ang mga mag-aaral ang tinanong, sila ang malamang na malaki ang pagtanggi sa panukalang ito. Kung nag-aaral pa tayo, malamang ganito din ang opinyon natin. Bakit hindi natin ito bigyan ng konsiderasyon sa pagpataw ng desisyon. Medyo mababaw pero hindi ba marapat lamang na huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa 'yo?

Pero kung mag-aaral ka at...

- humusay at naging inspirado ang iyong guro dahil mas nabigyan sila ng tamang pagsasanay (at sapat na sahod)
- mas nagkaroon ng atensyon ang iyong guro sa iyong pangangailangan dahil mas kaunti na ang bilang ng mag-aaral sa bawat klase
- nabago ang curriculum at natutunan mo ang mga bagay bagay na kailangan sa pagtratrabaho sa mas maagang edad
- mas gumanda at mas naging ligtas ang iyong paaralan (o sa wakas ay nagkaroon na ng gusali ang iyong paaralan)

...tatanggi ka ba sa ganitong pagbabago?

Para dalhin sa simbahan ang prusisyon, nais ko lang ipahayag na malaki ang paniniwala ko sa halaga ng edukasyon at pag-aaral pero hindi ako naniniwalang ang pagdaragdag ng taon ang unang hakbang sa paglutas ng problema sa edukasyon. Dapat naman talagang may baguhin para umunlad pero mukhang mas marami pa tayong dapat unahin. Kalidad bago bilang. Ano ang opinyon mo?