Isa lang ang matinding kalaban ng Tide, Ariel, Surf, Safeguard, Joy, Downy, Head & Shoulder, Colgate, at iba pa
.
.
.
.
.
.
.
Ang BRAND X!