Hanapin ang lalake sa Coffee Beans


May mga doktor na nagsasabi na pag nahanap mo kaagad ang lalake sa Coffee Beans sa loob ng tatlong segundo, ang kanang kalahati ng utak mo ay mas mabuti kaysa sa ibang matatalino. Kung nahanap mo ang lalake sa pagitan ng 3 segundo at isang minuto, ang kanan sa kalahati ng utak mo ay tumatakbo ng normal. Kung nahanap mo ang lalake sa pagitan ng isang minuto at tatlong minuto, ang kanan sa kalahati ng iyong utak gumagana ng mabagal at kailangan mo pang kumain ng maraming "protein". Kung hindi mo nakita ang lalake pagkatapos ng tatlong minuto, ang payo ay humanap ka ng ibang exercise para gawing mas malakas ang takbo ng utak mo!!!