CopyPaste

Ang pag-aaral ay hindi nagtatapos sa isang silid -MKK