Payong Tambay

Wag ka nang humirit ng "Sabi ko na nga ba!" kung inisip mo lang naman.
Magmumuka ka lang tanga, hindi ka magmumukang matalino.