Anong kailangan ng mga babae sa mga lalake?

"PAGtitiWALA"

Kung gusto mong maintindihan yan, maging malisyoso ka.